Bekijk de online gallerij http://vandaelechristoph.weebly.com 
 
Dit is een prachtige moderne online galerie die de mooiste schilderijen en foto's van Christoph Van Daele aanbiedt. Christoph is geboren in Aalst (België) en tekent en schildert al zijn hele leven. 
Alle schilderijen zijn volledig persoonlijk handgeschilderd (met schildersmes en in olieverf op doekdoor kunstenaar Christoph Van Daele . Krachtige kleuren afgewisseld met verfijnde accenten , passievolle streken ... maar ook met kwetsbaarheid en emotie .
Met italiaanse olieverf en veel liefde voor het vak maakt hij voor u de mooiste kunstwerken op zware kwaliteit canvas doek. 
Van Daele Christoph schildert vooral kleurrijke en vrij grote schilderijen. In moderne vrolijke warme, maar ook koude en kille kleuren. Elke kleur in het schilderij is door de kunstschilder zorgvuldig gekozen en geschikt voor ieder modern, klassiek of design interieur.
De essentie van mijn werk is emotie en kleurenpracht, in al zijn wonderlijke vormen

De natuur en de mens zijn mijn allergrootste inspiratiebron. Ik schilder niet meteen wat ik zie, maar wat er van over blijft in mijn herinneringen. Kleur is voor mij zeer belangrijk, het maakt de vorm van het werk maar is vooral sfeerbepalend.

Biografie ...

In de Velodroomstraat te Liedekerke opende Van Daele Christoph zijn eigen on- en offline kunstgalerij met zijn eigen schilderwerken. Christoph is geboren op 20 oktober 1969 en heeft eigenlijk nog nooit de binnenkant van een kunstacademie gezien.

Geboren in Aalst en verder opgegroeid in lede (Oost Vlaanderen). Zijn opleiding volgde hij in de industriële electronica te Aalst maar heeft tot op heden bijna 25 jaar als manager in een winkel achter de rug. Toch schuilt in deze nuchtere en efficiënte winkelier ook een erg kunstzinnige ziel.
 
Een autodidact nog wel, want hij volgde nooit enige kunstacademie. 'Toen ik zeventien of achtien was, wilde ik mij inschrijven, maar alle plaatsen waren al volzet'. 'Nadien kwam het er niet meer van en ben ik aan mijn carriere begonnen. Ik wilde me dan ook niet meer binden aan academische kennis. Gevoel voor kunst en dynamiek is toch blijkbaar iets waarmee je wordt geboren.'
 
'Ik heb alles zelf ontdekt doorheen de jaren, van klassiek tot modern. Ik ben een fan van Monnet en vele andere grote kunstenaars. 'Hij is zelf ook autodidact en ik beschouw hem als mijn leermeester.'
 
Met zijn eigen en deze online gallerie wil de kunstenaar Van Daele Christoph permanent zijn collectie kunnen presenteren.
'Hier heb ik de kans de mensen mee te geven wat er achter het schilderij schuilt.
 
This is a wonderful online art gallery that offers the finest paintings and photographs by Christoph Van Daele. Christoph was born in Aalst (Belgium) and draws and paints all of his life. 
All paintings are hand painted entirely personal (with pallet and oilpaint on canvas) by artist Christoph Van Daele. Powerful colors interspersed with sophisticated accents, passionate strokes ... but also with vulnerability and emotion. 
With Italian oilpaint and much love for the profession he makes the finest quality artworks on heavy canvas cloth. 
Christoph Van Daele mainly paints colorful paintings and generally large. In modern cheerful warm or cold colors. Each color in the painting is carefully selected by the artist and suitable for any modern or classic interior design. 
The essence of my work is emotion and colors, in all its wondrous forms. 
Nature is my greatest inspiration. I paint what I see, not immediately, but some of it remains in my memories. Color is very important to me, it makes the shape of the work atmosphere but is especially crucial. 
Biography ... 
In the Velodroomstraat to Liedekerke Christoph Van Daele opened its own online and offline art gallery with his own paintings. Christoph bacame 40 on October 20 (2009) and has actually never seen the inside of an art school. 
Born in Aalst and further raised in lede (flanders). He followed his training in industrial electronics in Aalst. He worked almost 25 years as a manager in a big retailshop. Yet it lies in a sober and efficient retailer also a very artistic soul. 
A self-taught still, for he never took any art school. "When I was seventeen or eighteen, I would like to register, but all seats were already fully booked". "Afterwards it was gone and I started my career. I also didn't wanted me to bind to academic knowledge. Dynamism and sense of art is still something that obviously you are born with. " 
"I did everything myself discovered throughout the years, from classical to modern. I'm a fan of Monnet and many other great artists. "Monnet is an autodidact and I consider him as my teacher." 
With its own online gallery, Christoph Van Daele want his collection to be present, obviously with the opportunity to sell. 
Exhibit in art galleries or exhibitions also requires a lot of work. "Here I have the chance to give the people what lies behind the painting.